Gå til innholdet

Personvern-erklæring

Personvernerklæring

1. Innledning

I Eiendomssenteret AS er vi opptatt av personvern og sikkerhet for mine og dine personopplysninger. Dette innebærer blant annet strenge interne rutiner, grundig opplæring av ansatte og et høyt sikkerhetsnivå.

Med personopplysninger menes opplysninger eller vurderinger som kan knyttes til en enkeltperson.

Vår innsamling og behandling av personopplysninger er først og fremst knyttet til formidling og salg av eiendom. Vi behandler vi personopplysninger om kunder, potensielle kjøpere og kjøpere, samarbeidspartnere, leverandører, ansatte, brukere av nettsiden vår, samt personopplysninger for markedsføringsformål. Personopplysningene vi behandler, er først og fremst alminnelig kontaktinformasjon, som navn, telefonnummer, e-postadresse og adresse, men det kan også være andre opplysninger vi trenger som ledd i kontrolltiltak.

Eiendomssenteret AS ved daglig leder er behandlingsansvarlig. Ta gjerne kontakt hvis du har spørsmål eller behov for ytterligere informasjon om vår behandling av personopplysninger. Kontaktinformasjon:

knut@eiendomssenter.no eller
Eiendomssentret AS
v/ Knut Holter
Postboks 390 Bragernes
3001 Drammen

2. Mer om vår behandling av personopplysninger

Vi vil at du skal følge deg trygg på at vi behandler dine personopplysninger på en god og sikker måte. Vi henter inn personopplysninger til følgende formål:

  • Registering av eiendomsmegleroppdrag for kjøp og salg av eiendom. Det er nødvendig for oss å behandle en rekke personopplysninger om kunden/selger og potensielle kjøpere. Det rettslige grunnlaget for vår behandling er avtale, jf. personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 bokstav b. Til tider vil vi behandle personopplysninger basert på en interesseavveining, jf. personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 bokstav f.
  • Vi utfører også befaring/verdivurderinger hvor personopplysninger behandles. Det Det rettslige grunnlaget for vår behandling er avtale, jf. personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 bokstav b.
  • Vi innhenter personopplysninger i forbindelse med visninger, hvor interessenter avgir navn og telefonnummer for videre oppfølgning via et visningsskjema. Det rettslige grunnlaget for vår behandling av personopplysninger er samtykke, jf. personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 bokstav a.
  • I forbindelse med budrunder behandles personopplysninger om budgiverne. Eiendomsmeglere er pålagt i lov å innhente gyldig legitimasjon og signatur fra budgiver. Normalt skjer vår behandling etter samtykke fra den enkelte, men vi har også hjemmel i lov, jf. personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 bokstav c.
  • Etter hvitvaskingsloven er eiendomsmeglere pålagt å gjennomføre kundekontroll, samt rapportere om mistenkelige transaksjoner. I denne forbindelse vi vi komme til å behandle personopplysninger som blant annet kopi av gyldig legitimasjon. Behandling av personopplysninger som ledd i eiendomsmeglerforetakets kontrolltiltak. Det rettslige grunnlaget er personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 bokstav c.
  • Eiendomssenteret behandler også personopplysninger som oppgis via e-post eller telefon for å følge opp henvendelser som mottas. Dette kan være i forbindelse med påmelding til arrangementer, nyhetsbrevliste eller kontaktskjema. Dette er typisk personopplysninger som navn og kontaktinformasjon.  Opplysningene benyttes ikke til andre formål uten særskilt samtykke, og vi utleverer ikke personopplysningene til andre. Hvis våre henvendelse til deg er basert på samtykke kan du til enhver tid ta kontakt med oss hvis du ikke lenger ønsker å motta denne typen henvendelser     
  • I enkelte tilfeller vil vi kunne samle inn kontaktopplysninger om personer som representerer virksomheter vi ønsker å komme i kontakt med. Behandlingen av personopplysninger vil i slike tilfeller bygge på en interesseavveining etter personvernforordningen artikkel 6 bokstav f. Vi understreker at slik behandling kun vil skje unntaksvis og aldri som del av en generell markedsføringskampanje.  
  • Vi behandler kontaktinformasjon til kontaktpersoner hos leverandører og samarbeidspartnere. Det rettslige grunnlaget for dette er avtale eller samtykke med leverandør eller samarbeidspartner, jf. personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 bokstav a eller b.
  • Vi bruker informasjonskapsler (cookies) på vårt nettsted. Informasjonskapsler er små filer som nettstedet lagrer på brukerens enhet. Les mer om hvilke informasjonskapsler vi bruker, og hva de brukes til i vår erklæring om informasjonskapsler.

3. Avtaler med databehandlere

Vi har inngått databehandleravtaler med de tjenesteleverandører vi benytter, jf. personvernforordningens artikkel 28. Dette gjelder blant annet leverandører av saksbehandlingssystem og øvrige it-systemer. Av sikkerhetshensyn oppgir vi kun navn på leverandører ved direkte henvendelse til oss.

Våre tjenesteleverandører vil som ledd i oppfyllelsen av avtalen med oss kunne behandle personopplysninger på våre vegne, men da i samsvar med våre instrukser og inngått databehandleravtale. Vi er opptatt av at våre databehandlere også tar personvern på alvor og stiller strenge krav til leverandørene vi benytter. De enkelte databehandlere kan kun benytte underleverandører hvis databehandleravtalen åpner for dette. Underleverandører skal alltid ha de samme plikter som følger av databehandleravtalen med oss.

4. Sikring, lagring og sletting

Personvern og informasjonssikkerhet er en integrert del av vårt internkontrollsystem. Vi bruker derfor anerkjente sikkerhetsløsninger og har tilgang til spesialistkompetanse for å sikre at vi til enhver tid har et godt sikkerhetsnivå.  

Personopplysningene lagres i hovedsak i vårt elektroniske saksbehandlingssystem.

Vi behandler personopplysninger så lenge det er nødvendig.

5. Dine rettigheter

Du har rett til innsyn i og/eller kopi av personopplysninger vi har registrert om deg.

Hvis du mener at personopplysninger vi har registrert om deg, er feilaktige eller mangelfulle, kan du ta kontakt med oss og kreve at opplysningene blir rettet eller slettet. Hvis behandlingen av opplysningene er basert på samtykke, gjør vi oppmerksom på at du når som helst kan trekke samtykket tilbake.

Vi vil kun utlevere personopplysninger til tredjeparter hvis dette er nødvendig for utførelsen av vårt eiendomsmegleroppdrag. Dette vil typisk være banker, offentlige registre, markedsføringskanaler som Finn.no, aviser og sosiale medier, stylist, fotograf og takstmenn. Utover dette vil vi kun utlevere personopplysninger hvis vi med hjemmel i lov blir pålagt dette av offentlige myndigheter.

Personopplysninger blir ikke behandlet eller lagret utenfor EU/EØS.

Hvis du mener vår behandling av personopplysninger er i strid med personvernlovgivningen, kan du klage dette inn til Datatilsynet. Se gjerne https://www.datatilsynet.no/ for mer informasjon om personvernlovgivningen.