Gå til innholdet

Til våre kunder i Norsk Landbruksmegling.

Landbruksmeglingen (Norsk Landbruksmegling) opphører sin virksomhet pr. 31.12.2019.

Det vil ikke bli lagt ut noen nye landbrukseiendommer på disse sidene.